1 min read
JCI Ambulatory Care I DHC

 28 กรกฏาคม 2564

Deep&Harmonicare IVF Center ได้รับการตรวจรับรองจาก Joint Commission International จากสหรัฐอเมริกา

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ

เดือนกุมภาพันธุ์ 2564

ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ประธานบริหาร บริษัทพรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด เข้าให้คำแนะนำมาตรฐานสากล JCI สำหรับ IVF Center แก่ผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรของ DEEP & HARMONICARE IVF CENTER (THAILAND) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล JCI ในปี 2564 ที่ได้รับการยอมรับในประเทศจีน และระดับนานาชาติ และมีความน่าเชื่อถืออย่างสูงต่อบริษัทประกันชีวิต

Premier Healthcare Project Co.,Ltd.向DEEP&HARMONICARE IVF CENTER的管理人员,医生和人员提供有关JCI国际标准的建议,以为2021年JCI国际认证做准备。

จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอร์มต่าง ร่วมกับสูตินารีแพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ

อาจารย์พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ และอาจารย์โสภาพร สืบปาละ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ เข้าเยี่ยมสำรวจสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่เพื่อหาโอกาสพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล JCI 

เยี่ยมสำรวจ (Mock Survey) และลงสอนหน้างานเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุ้นเคยกับมาตรฐาน JCI 


ซ้อมซ้อมผู้บริหาร และทีมงานก่อนการเยี่ยมสำรวจ JCI

ได้รับการตรวจรับรองจาก Joint Commission International จากสหรัฐอเมริกาวันที่ 28 กรกฏาคม 2564

ตัวอย่างประสบการณ์ของสถานพยาบาลที่เป็นลูกค้าของ Premier Healthcare Project : JCI Consultant