1 min read
JCI Reaccreditation I Yanhee

พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ ทีมที่ปรึกษา JCI ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลยันฮีที่ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) เป็นครั้งที่ 4 เป็นที่ยอมรับด้านการดูแลรักษาในระดับโลก

โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลด้านสุขภาพและความงามที่ครบวงจรและทันสมัย ที่สุดแห่งหนึ่ง มีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดรักษามากว่า 37 ปี มีศูนย์ การรักษามากถึง 37 ศูนย์ ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งศูนย์รักษา โรคทั่วไป ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์แพทย์ทางเลือก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่ พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร