1 min read
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I OVERBROOK HOSPITAL

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ประธานบริหาร บจ.พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับท่าน นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมผู้บริหาร และบุคลากรของรพ.โอเวอร์บรู๊ค เชียงราย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล JCI ฉบับที่ 7 เป็นแห่งแรก ด้วยคะแนนดีเยี่ยม และชื่นชมทุกท่านที่ได้อธิบายและสาธิตให้ผู้เยี่ยมสำรวจจากนานาชาติรับทราบและชื่นชมกระบวนการดูแลรักษาและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วยความมั่นใจและความรักในงาน  117 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค

ภาพกิจกรรมการ Virtual Mock Survey และให้คำปรึกษา ก่อนการเยี่ยมสำรวจ