1 min read
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I AIKCHOL HOSPITAL

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นายแพทย์ เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) คณะผู้บริหาร และทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลเอกชล ที่ได้รับการตรวจต่ออายุรับรองจาก JCI (Joint Commission International) เป็นครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ ด้วยมาตรฐานฉบับที่ 7 มีคะแนนยอดเยี่ยม เป็นอันดับหนึ่งของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในส่วนของภูมิภาค