1 min read
JCI Mock Survey I Srisawan Hospital

วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษา บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาในกิจกรรม mock surveyor ที่ รพ.ศรีสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 2 ในปี 2020 และผลักดันไปสู่ความท้าทายใหม่ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นอีกตาม JCI 7th edition