1 min read
JCI Home Care I Kluaynamthai

วันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ปรึกษา JCI บจ.พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ แนะนำมาตรฐาน Home Care 2nd Edition ให้แก่บุคลากร บจ. Junior & Senior Home Health Care เพื่อเชื่อมโยงการดูแลด้านสุขภาพของ รพ.กล้วยน้ำไท แบบครบวงจร