1 min read
JCI 7th Edition Updates I SIKARIN HOSPITAL

พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลศิครินทร์ เข้าอบรมมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 7 ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล วันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 

เครดิตภาพ : โรงพยาบาลศิครินทร์

Highlight
❍ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 7 ทั้ง 13 บท และแนวทางตัวอย่าง
❍ แชร์ประสบการณ์จากการเยี่ยมสำรวจแบบ JCI Virtual ของ รพ.แห่งแรกในประเทศไทย (Best Score) ในปี 2020
❍ แชร์ประสบการณ์ COVID19 impact assessment ที่เป็น best practices โดยอาจารย์ปราณี อุรัมภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

นอกจากนี้ พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ได้จัดทำ Premier Education Platform สำหรับโรงพยาบาลศิครินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4 ในปี 2564