เจาะลึกโอกาสด้าน Healthcare Business
1 min read

เจาะลึกโอกาสด้าน Healthcare Business

การต่อยอด Healthcare Business ให้เติบโต ด้วยการพัฒนา “มาตรฐาน” กับ “ประสบการณ์ผู้ป่วย” ที่ควบคู่กัน

Read More  
บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางมาตรฐาน HA และ JCI
1 min read

บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางมาตรฐาน HA และ JCI

บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางมาตรฐาน HA และ JCI ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลในยุคดิจิตอล

Read More  
Wellness Standard I Varin Wellness
1 min read

Wellness Standard I Varin Wellness

ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ได้รับเกียรติเป็นทีมอนุกรรมการฯ "การตรวจประเมินมาตรฐาน Wellness Care Center"

Read More  
Wellness Standard I Panacee Wellness
1 min read

Wellness Standard I Panacee Wellness

ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ได้รับเกียรติเป็นทีมอนุกรรมการฯ "การตรวจประเมินมาตรฐาน Wellness Care Center"

Read More  
Gap Analysis for JCIA I NU Dental Hospital
1 min read

Gap Analysis for JCIA I NU Dental Hospital

ประเมินวิเคราะห์และให้คำแนะนำการพัฒนาขีดความสามารถแก่โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การรับรองมาตรฐานสากล

Read More  
New Project I Cannabis Farm
1 min read

New Project I Cannabis Farm

เภสัชกรพงษ์พันธ์ ตาทิพย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน "กัญชา

Read More  
Wellness Standard Conference I Ko Samui
1 min read

Wellness Standard Conference I Ko Samui

เภสัชกร พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมอภิปราย เรื่อง การเตรียมความพร้อมโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อขอการรับรองมาตรฐานบริการเวลเนส เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More  
Wellness Standard Conference I Phuket
1 min read

Wellness Standard Conference I Phuket

เภสัชกรพงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ได้รับเกียรติร่วมการอภิปราย “การเตรียมความพร้อมโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อขอรับรอง มาตรฐานบริการเวลเนส (wellness care) จังหวัดภูเก็ต

Read More  
Accreditation Standards for Wellness Establishment
1 min read

Accreditation Standards for Wellness Establishment

ได้รับเกียรติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมออกแบบและจัดทำมาตรฐานการรับรองสถานประกอบการเวลเนส

Read More  
Congratulation from JCI
1 min read

Congratulation from JCI

ขอแสดงความยินดีทั้ง 2 โรงพยาบาลในประเทศไทย คือ โรงพยาบาลยันฮี และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก JCI ในปี ค.ศ.2020

Read More  
PREMIER Online Training
1 min read

PREMIER Online Training

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

Read More  
PREMIER Education
1 min read

PREMIER Education

Big Book of Hospital Document ตัวอย่างนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI 7th edition สำหรับโรงพยาบาล

Read More  
JCI Virtual and Hybrid Survey
1 min read

JCI Virtual and Hybrid Survey

Introduction to The Virtual Survey and Hybrid Survey Process

Read More  
JCI 7th edition I Smart Technology
1 min read

JCI 7th edition I Smart Technology

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประธานบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล JCI 7th edition ในการสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลกับความก้าวหน้าของระบบ Smart Technology”

Read More  
Premier Healthcare Project ได้รับทุนพัฒนานวัตกรรมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 min read

Premier Healthcare Project ได้รับทุนพัฒนานวัตกรรมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ผ่านการรับรองและได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2563

Read More